NGM Hero परिवार तपाईको निरन्तर समर्थन को लागी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। कोरोना भाइरसको कारण राष्ट्रव्यापी बन्द भए पछि, हामी लकबन्दी खुल्ला नभएसम्म हाम्रो  भौतिक आउटलेट रोकेका छौं। हाम्रो मूल्यवान ग्राहकहरु लाई सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता ईमेल मार्फत जारी रहन्छ। इ-मेल मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि: customercare@ngmhero.com तपाईंको इ-मेल हाम्रो अपरेटर्स द्वारा केहि घण्टामा प्रतिक्रिया दिईनेछ। हाम्रो मूल्यवान ग्राहकको लागि, जसका सेवाहरू लकडाउनको अन्तिम मिति सम्म २ हप्ता बन्द हुनेअघिको बाँकी नै थियो लकडाउनको अन्त्य पछि १ महिनाको अनुग्रह अवधि दिइनेछ।
Thank you for your continued support to NGM Hero. As the nation shuts to stop the spread of coronavirus, we have halted our services. Our commitment to provide services to you continues via email customercare@ngmhero.com. Emails will be replied to in hours. Services due 2 weeks before lockdown till the end will be given a 1 month grace from the end of lockdown.